Évértékelő a Millenáris parkban

2007. február 16.

2006-ban kiderült, hogy ez a kormány sodorta gazdasági válságba az országot, de a saját hibáját a vétlen emberekkel fizetteti meg. Eljött az ideje, hogy Magyarországon, végre először, fizessenek a hazugok.


"Sok szokatlan és váratlan dolog történt velünk 2006-ban. Olyan események is, amelyek korábban sohasem" – kezdte beszédét Orbán Viktor. Mint mondta, valahogy úgy éreztük magunkat, mint a régi mesében az egyszeri ember szamara, aki egy száraz kútba esve várta a gazdáját, hogy kimentse őt onnan. A gazda valóban meg is érkezett segítőivel. De a szamár egy idő után rá kellett jöjjön, hogy ahelyett, hogy kihúznák őt, inkább betemetik vele együtt a kutat. A reform szellemben gondolkodó gazda ugyanis kiszámolta, hogy ez a költséghatékonyabb. "Velünk is ez történt tavaly" – mondta az elnök.
 
 
 
Az első dolog amit megérthettünk, hogy milyen is az ország valós helyzete. Míg korábban még arról folyt a vita, hogy dübörög-e a gazdaság, az év közepére már azok is megértették, hogy nem a gazdaság dübörög, hanem a szegénység, akik korábban tagadták, hogy bajban vagyunk. "Kiderült, hogy mi a gazdasági válság oka, hogy azért van óriási költségvetési hiány, mert tengernyi pénz hiányzik. Ugyanis a szocialista vezetők, akiknél a kamra kulcsa volt, eltűntették a pénzt" – jelentett ki Orbán Viktor.

Kiderült, hogy az MSZP-SZDSZ-es kormány éveken át hazudott. Kiderült, hogy ez a kormány sodorta gazdasági válságba az országot, de saját hibáját a vétlen emberekkel fizetteti meg. "Először fizessenek a hazugok. Azok, akik meghamisították a gazdasági adatokat, akik orránál fogva vezették a köztársasági elnököt, akik félrevezették az Európai Uniót, akik kioktatták és sértegették a Jegybank elnökét, akik mindig mindenkinél mindent jobban tudtak. Eljött az ideje, hogy Magyarországon, végre először, fizessenek a hazugok" – jelentette ki a Fidesz elnöke.

Az is kiderült, hogy a baloldal pártja alaposan megváltozott. A régi baloldal eltűnt, s 2002 és 2004 között átvette helyüket egy olyan új nemzedék, amelynek bátorsága valójában gátlástalanság, erőszakosság és kapzsiság. "Ez a szellemiség uralkodott el 2006-ban Magyarországon" – mutatott rá az elnök, aki szerint kiderült az is, hogy a háttérből kivált egy olyan új arisztokrata klikk, amely ma már törvények felett állónak érzi magát, a felelősség kockázata nélkül tűntetnek el százmilliókat, ellenőrzés nélkül használnak fel uniós pénzeket, és a maguk akarata szerint irányítják a rendőrséget. Mint mondta, ettől a kormánytól nem várhatunk megoldást a jelenlegi gondokra, mert ahelyett, hogy kisegítenének bennünket a bajból, barátaikkal inkább ránk dobálják a földet, miközben azt mondogatják: "reform, reform".

"Nem elgondolkodtató, hogy három olyan dúsgazdag, milliárdos ember – a gazdasági miniszter, a pénzügyminiszter és a miniszterelnök - vitte csődbe az országot, akik ha a saját vagyonukról van szó, azt meg tudták sokszorozni, ha meg a mienkről, akkor csak üresen kongó kasszára, sok száz milliárdos hiányra, és nyakig érő adósságra futotta az erejükből?" – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Az elnök szerint meg kellett értenünk, hogy a reformok mögött valójában pénzéhes csoportok csupasz érdeke rejtőzik, a kórházfelszámolások mögött ingatlanspekulációk, bizonyos klikkek üzleti törekvései állnak.

Orbán Viktor szerint az igazság az, hogy miközben hol száz lépést, hol reformokat emleget a kormány, valójában nincs egy jottányi előrelépés sem, mert ők abban érdekeltek, hogy négy éves pénzforgások legyenek, és "most is arról beszélnek, hogy három évig elvesznek, aztán a negyedik évben majd visszalöknek valamit."
 
Csakhogy a mesebeli szamár az első meglepődés és megrettentség után minden egyes ráhányt lapát földet lerázott magáról, s ahogy egyre magasabb lett a halom, ő egyre feljebb lépett, míg a végén mindenki ámulatára átlépte a kút káváját, és felvetett fejjel elhagyta a gazdáját. "Ugyanígy 2006-ban olyasmi történt Magyarországon, amire sem a kormány, sem az ellenzék, sem maguk az emberek sem számítottak. Sokan összeszedték magukat, és ráléptek az első kupacra. Az önkormányzati választások eredménye, az országos tiltakozások azt mutatják, hogy a kormánnyal szemben megszületett egy új többség" – jelentette ki Orbán Viktor. Ez az új többség pedig nem fogadja el azt a sorsot, amelyet az új arisztokrácia rájuk akar erőszakolni. Mert kettőn áll a vásár: azon, aki hazudik, és azon, aki elhiszi.

"A reformjaival káoszt, zűr-zavart fakasztók mögött mára kevesen maradtak. De maradtak. S miután elsősorban ők is magyarok, és csak másodsorban szocialisták, hozzájuk is szólnunk kell" – jelentette ki az elnök. Vannak ugyanis még olyanok, akik még nem látják, hogy pártjukat elszippantották az új arisztokraták. "Akiket még mindig sikeresen lehet ijesztgetni, akivel el lehet hihetni, hogy személy szerint nekem két szarvam van, patáim, és kénköves a leheletem. Vannak, akik hatalomkritikus értelmiségből hatalompárti értelmiségiek lettek, akik hazugságaikkal teleírják az oldalakat, telebeszélik az étert, s akik a jól fizető hazugságok bűvköréből nem tudnak kilépni" – mondta Orbán Viktor, hozzá téve, hogy nem szeretnek mások portái előtt sepregetni, hisz a polgári oldalnak maga körül is van mit tennie, de ennek ellenére kéri a megtévesztett baloldali társaikat, hogy nézzenek körbe, miféle embereket támogatnak. "Nem a magunk igazát akarjuk bizonygatni. Egyszerűen csak azt akarjuk önöknek igazolni, hogy a hazugság, a cinizmus, a manipuláció mögé nem érdemes állni, mégha baloldalról hallatszik is. Az új többség világába érdemes áttérni. Abba az új többségbe, amelyet a becsapottság és a kiábrándultság hozott létre."
 
Nem szabad elfogadni, hogy a politika nem képes megoldásokat találni a gondokra – intett Orbán Viktor. A polgári oldalnak jó oka van azt hinni, hogy szükség van a politikára, mert a polgári kormány már bizonyított. Hinni kell a politikában ahhoz, hogy visszajussunk oda, ahol négy éve voltunk. Csakhogy a mostani kormány politikája miatt egy átlagos kormányzás esetén tizenhat, egy kiemelkedően jó kormányzás esetén pedig tizenkét év kellene ahhoz, hogy visszajussunk arra a szintre, ahol négy éve álltunk. "Ez a kormány tehát tizenkét évet vett el az életünkből. Minél később szabadulunk meg ettől a kapzsi kormánytól, annál több évünk megy rá az életünkből" – mutatott rá a volt miniszterelnök. Egy országot nem lehet büntetlenül tönkre tenni. Késlekedés nélkül meg kell találni a jelenlegi helyzetért felelősöket, azokat, akik milliókat sodortak megélhetési válságba. Enélkül nem lehet lezárni, ami történt, enélkül nem lehet újra kezdeni. Enélkül nincs igazság. Igazság nélkül nincs béke. Béke nélkül pedig nincs összefogás és újrakezdés. "Én hiszek az újrakezdésben, de csak azután, ha tiszta vizet öntünk a pohárba" – jelentette ki Orbán Viktor.
 
 

Mára telebeszélték a magyar emberek fejét azzal, hogy törődjön bele a gyengeségébe. Ám gyenge országban nincs se szabadság, se jólét. Csak egy erős ország képes megvédeni az érdekeit és minőségi országgá válni. A magyar emberek tudnak és szeretnek dolgozni, ha látják az értelmét. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy nálunk, magyaroknál senki sem dolgozik többet Európában. Az elnök szerint ezért is szükség van ma Magyarországon gazdaságpolitikai váltásra.

"Egyikünk sem hiheti, hogy a kapitalizmust erkölcs nélkül fenn lehet tartani. A tisztességes ember ha azt látja, hogy a bűnöző ember büntetlen marad, a tisztességest viszont megsarcolják, akkor felteszi magában a kérdést, hogy miért legyek én becsületes? Magyarország járt már ezen az úton, nem kellene megint erre venni az irányt" – intett óva Orbán Viktor. Az sem ésszerű és becsületes dolog, hogy a magyar vállalatok ki vannak szolgáltatva olyan tisztességtelen versenytársakna. A nemzetgazdaság biztonságát kell védelmezni, nem pedig egyes szűk csoportok, klikkek érdekeit védeni.

Magyarország ma azért gyenge, mert nem csapatként viselkedik. Egy erős ország csapattagjai odafigyelnek és vigyáznak egymásra, felelősséget viselnek egymás iránt. Az új többség csak ez ilyen országban érheti el a céljait. Orbán Viktornak meggyőződése, hogy Magyarországot csak az a plebejus politika teheti erőssé, amelynek lényege, hogy nem sem magának nem kér, sem másoknak nem ad kiváltságot. A plebejus politika erkölcsileg magasrendű, érvelő és demokrata politika.

A polgári oldalnak az a feladata, hogy segítse az új többség akaratát, ám nem szabad abba a hibába esni, hogy ezen új többség birtokosának tekintse magát. Bizalmat és reményt ugyanis csak alázattal lehet megtartani. "Nem vagyunk kormányon, nincsenek eszközeink a mai helyzet megváltoztatására. De az önkormányzatokban becsülettel tesszük a dolgunkat" – mondta Orbán Viktor, aki szerint ideje a polgári oldalnak azt is megértenie, hogy ha győzni akar, nem szabad vesztesként gondolkodnia, mert minden küzdelemben az győz, aki a győzelemről gondolkodik, és az veszít, aki vereségről gondolkodik. A győztes gondolkodás első feltétele pedig az, hogy büszkén vállaljuk értékeinket, múltunkat és céljainkat, és ne foglalkozzunk a másik fél alantas vádjaival. Semmi értelme állandóan ostoba vádakkal foglalkozni. "Mi voltunk a rendszerváltás motorja, és máig kitartunk mellette. Szégyenkezni, védekezni csak a baloldalnak van oka, nekünk nincs" – jelentette ki az elnök.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a polgári oldal volt az, amely felszámolta a szélsőséges erők tüntetéseit Magyarországon, de azt nem fogadja el, hogy a politikának ne lenne az utcán helye. Aki ezt kétségbe vonja, az nem demokrata. "Ne fogadjuk el a szélsőségekkel való riogatást, hiszen nyilvánvaló, hogy a kormány támogatja a szélsőjobbos akciókat, és az állítólagos terrorfenyegetések és álmerényletek mögött is valójában a kormányoldal trükkjei állnak. Tudjuk, hogy azóta van ez így, amióta az új baloldal Magyarországon színre lépett. Azóta, amióta ők úgy döntöttek, hogy kormányprogrammá emelik a félelmet" – mondta, hozzáfűzve: elfogadhatatlan, hogy a szocialista párt a saját érdekébe állította a rendőrséget, s elhibázott politikai döntéseiket rendőrségi üggyé nyilvánították, a rendőrséget dobva oda politikai koncnak.

Végezetül Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy a polgári oldalnak nem a saját sikerét kell néznie, hanem az országét. Nem tudunk győztesként gondolkodni, csak akkor ha magunkat legyőzzük, ha magunk fölé tudjuk emelni a győztes ügyet. "A győztesen gondolkodók jelszava: egy az ország, egy a zászló. Egy az ország, hisz mindannyiunk hazája ez, és egy a zászló, hiszen egymásra vagyunk utalva. Az új többségnapról napra nő. Éljen hát az új többség, emeljük magasra a zászlót!"
 

orbanviktor.hu

« vissza

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt az Országházban fogadta Andrzej Duda lengyel köztársasági elnököt - közölte a miniszterelnok.hu-val Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.
A magyar diplomácia elérte céljait - így értékelte az Európai Unió és Törökország között létrejött megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök péntek délutáni brüsszeli sajtóértekezletén.
Magyarország nem szereti, ezért nem támogatja a kettős mércét senkivel, így Lengyelországgal szemben sem - jelentette ki külföldi újságírók kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, az Európai Unió állam- illetve kormányfők brüsszeli csúcstalálkozójának második napján.


  • Orbán Viktor, 52 éves
  • Jogász, tanulmányait az ELTE-n végezte. Oxfordban politikai filozófiát hallgatott.
  • Nős, felesége Lévai Anikó
  • Öt gyermekük van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza, Flóra
  • A Fidesz elnöke, a Kereszténydemokrata Internacionálé alelnöke

Tovább

© Minden jog fenntartva, 2010