Díszpolgáravatás

2009. május 16.

Négy évvel ezelőtt alapították a Budapest Hegyvidék XII. kerület Díszpolgára kitüntető címet, amely a budapesti kerület legmagasabb elismerésének számít. A Barabás Villában megrendezett díjátadón Lévai Anikó is a meghívottak között volt.


A Díszpolgári cím annak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki Budapest XII. kerületének gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy művészeti életében maradandót alkotott, vagy életművével illetve kiemelkedő munkásságával olyan országos vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult a kerület jó hírnevéhez. Ezidáig Dr. Nemes Attila szívsebész, Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőröző, Makovecz Imre építész, Jankovics Marcell rajzfilmrendező és Szőnyi Erzsébet zeneszerző-zenepedagógus nyerte el a kitüntető címet. Idén két személy vált a kerület új díszpolgárává: a 94 éves Regőczi István atya, és posztumusz a két éve váratlanul elhunyt Dr. Berczik Árpádné helytörténész.

Regőczi István atya – akit „az Isten Vándora”-ként is szoktak emlegetni – a Kútvölgyi Mária Engesztelő Kápolna lelkésze. Az 1915-ben egyszerű molnár családban született. Teológiai tanulmányait Brugesben végezte, majd 1943-ban szentelték pappá. Két évvel később visszatért Magyarországra, Máriaremetén lett hittanár és káplán, Vácott pedig megalapította a Sasfiókák gyermekotthont, több mint háromszáz hadiárva számára. Az árvaházat 1949-ben feloszlatták, s mint akkortájt oly sok – főként fiatalokkal foglalkozó, „regnumos” - paptársát, őt is letartóztatták. Kistarcsára internálták, majd ’53-as szabadulása után Máriabesnyőre került, ahol a hitéleti szolgálata mellett újból gyermekotthont létesített.

1957-ben újból letartóztatták, majd szabadulása után írt könyvei miatt (Az én sasfiókáim, Sasfiókák viharban, Mi nem hallgathatunk) illegális sajtótevékenység címén 1969-ben – politikai fogolyként – 23 hónap szigorú fegyházra ítélték. Ezúttal utoljára – így összesen hat évet ült a kommunisták börtönében… Büntetése letöltése után Pestlőrincen kisegítő káplán lett, majd a XII. kerületben hozzáfogott annak a romos Boldogasszony-kápolnának a felújításához, amelynek már a lebontását fontolgatták. Regőczi atya a kápolna mellett létrehozta a Táborhegy zarándokházat, s a helyet a magyarság engesztelő központjává tette. A kegyhely egy idő után szűkösnek bizonyult, ezért jóval nagyobb kőkápolnát építettek, melyet 1991. május 3-án Katona István váci segédpüspök szentelt fel. A Kútvölgyi kápolna ma is a szentségimádás, az engesztelés, a hálaadás és az imádság helye.

Regőczi atya 1992-től (abban az évben, amikor megválasztották Vác díszpolgárává) tíz éven keresztül dolgozott a váci egyház lelkészeként – nem messze attól a váci fegyháztól, amelyben évtizedek óta végez börtönmissziót. 2000-ben nevezték ki a Regnum Marianum elnökének.

Az Isten vándora című több kötetes könyvében életútját írta meg. Évtizedeken át maga köré gyűjtötte az árva gyerekeket és velük árvaházakat, templomokat vagy kápolnákat épített. E tevékenységéhez Belgiumból kapott komoly anyagi segítséget. Itthon számos nehézségbe ütközött, szinte évente más helyen kellett újrakezdenie. Hit, kitartás és energia kellett ahhoz, hogy munkáját végezni tudja. Az őt jól ismerők szerint Regőczi István atya legfőbb erénye a hálaadás és a köszönetmondás képessége. Tíz papot taníttatott, hét templomot építtetett, háromszáz árvát nevelt fel, tizenegy magyar és öt flamand nyelven íródott könyvével ért el sikert. Életében bőven volt része megpróbáltatásokban, de felemelő örömökben is. 93 évesen még mindig dolgozik a Kútvölgyi Kápolnában, oldalán segítőjével, a flamand Beatrix nővérrel. Idén februárban Magyar Örökség Díjjal tüntették ki munkásságáért.

Dr. Berczik Árpádné helytörténész, a Svábhegyi Egyesület alapító elnöke volt, s a Képző- és Iparművészeti Gimnázium földrajz-biológia szakos tanáraként dolgozott. 1989-ben ő alapította meg a Svábhegyi Egyesületet, melynek célja a Sváb-hegy természeti és épített környezetének védelme, hagyományainak, értékeinek megőrzése, ápolása. Dr. Berczik Árpádné az 1990-es években az egyesület képviseletében számos értékmentő, értékmegőrző és a területen a beépítés mértékét szabályozó ügyben járt el, például a Laszlovszky-major épületének megmentéséért, a Diana úti park rekonstrukciójáért, a Felhő utcai játszótér építéséért, az Orbán téri barokk kőkereszt (Gerlitzky-oltár) helyreállításáért, források és forrásházak méltó rendezésért vagy a Svábhegyi fakereszt újraállításáért.

Tevékenységének eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy 1994-98 között a került önkormányzati képviselője volt. A felvállalt ügyek iránti elkötelezettsége abban is megnyilvánult, hogy a megoldások érdekében más városvédő civil szervezetekkel összefogva a fővárosi önkormányzattal egyeztetett, annak közgyűlésein részt vett és véleményt mondott a napirendre tűzött témákban.

Dr. Berczik Árpádnénak a nemzeti kulturális örökség minisztere az örökségvédelem területén végzett tevékenységéért 2002-ben Schönvisner István Emlékérmet adományozott. 2007-ben, 81 éves korában váratlanul hunyt el.


orbanviktor.hu

« vissza

Zeneakadémiai hangversennyel zárult a Reconnections nevű izraeli-magyar zenei együttműködés idei egyhetes workshopja, amelyet a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem immár negyedik alkalommal rendezett meg.
Emléktáblát avattak Zumbok Ferenc, a Zala Megyei Bíróság egykori tanácselnöke, a Fővárosi Cégbíróság vezetője, majd a Sándor-palota, a Várkert Bazár és a fertődi kastély újjáépítéséért felelős kormánybiztos tiszteletére Zalaegerszegen.
A Magyarországtól legtávolabb élő magyar népcsoport, a csángók idén huszadik alkalommal mutatták be a Csángó bálon saját táncaikat, énekeiket, történeteiket, az est csángó műsorvezetője pedig elmondta: számukra nagy erőt ad a küzdelmes hétköznapjaikban az a figyelem és törődés, amelyet az óhazából kapnak.


  • Orbán Viktor, 52 éves
  • Jogász, tanulmányait az ELTE-n végezte. Oxfordban politikai filozófiát hallgatott.
  • Nős, felesége Lévai Anikó
  • Öt gyermekük van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza, Flóra
  • A Fidesz elnöke, a Kereszténydemokrata Internacionálé alelnöke

Tovább

© Minden jog fenntartva, 2010