Feloldani a jégszíveket

2008. november 27.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tizenharmadik éve hirdeti meg a jól ismert törött mézeskaláccsal és a szeretet.éhség. mottóval Országos Adventi Pénzadománygyűjtését, amely egyúttal Magyarország legnagyobb, civil emberek közötti gyűjtése nélkülöző embertársaink megsegítésére.


A Segélyszervezet idei kampánya Magyarország legnagyobb jégszívével kívánta felhívni a figyelmet a szolidaritás és az összefogás fontosságára. Az IceLine Kft. által felajánlott, mintegy 100 kilogramm súlyú, 1 méter átmérőjű és 10 centiméter vastag jégszívet egy héten keresztül fagyasztott nyersanyagból faragták.

Ezen jégszív jelképes felolvasztásával a Segélyszervezet azt kívánja üzenni az embereknek, hogy osszák meg a szívüket azokkal, akik nehéz életkörülmények között, a társadalom perifériájára sodródva élnek – mondta Lehel László, a Segélyszervezet igazgatója. Mint azt a jelenlévők megtudhatták tőle, a Segélyszervezet gyakran 500, 1000 és 2000 forintos adományokat kap a civil emberektől, s ezek az aprónak tűnő adományok nagy hányadát teszik ki annak a sokmillió forintos összegnek, amely a Segélyszervezeten keresztül eljut a rászorulókhoz, 230 település 150.000 ezer lakosához. A Segélyszervezet szociális intézményei december folyamán több helyszínnel rendeznek adventi és karácsonyi ünnepségeket, meghitt ebéddel és ajándékosztással az intézményekben lakók részére, szociális intézményhálózatán keresztül pedig krízishelyzetbe került családokon, gyermekeken, időseken, munkanélkülieken, hajléktalanokon, szenvedélybetegeken igyekeznek segíteni.

Az Advent első vasárnapjával meghirdetett adománygyűjtés 2008. december 31-ig tart. A Segélyszervezet idén tíz televíziós társaságon keresztül fogja sugározni azt a reklámfelhívást, amelyben Hűvösvölgyi Ildikó, Keresztes Ildikó, Kovács Kokó István és Besenyei Péter kéri fel adományozásra az embereket, míg az óriásplakátokon történő hirdetést ez évben is, mint oly sok esztendő óta, az Europlakát Kft. biztosítja térítésmentesen.

Az esemény különlegességének számított, hogy a Városligeti Műjégpálya támogatásának köszönhetően, hátrányos helyzetű gyerekek ingyen korcsolyázhattak a Műjégpályán olyan neves személyiségekkel, mint Lévai Anikó, Kovács Kokó István, vagy Keresztes Ildikó.

A jégszív szimbolikus felolvasztása után – amelyet egy fáklya segítségével Kovács Kokó István és egy gyermek kezdett meg – a Segélyszervezet kiemelt támogatója, a MOL részéről Molnár-Bánffy Kata szólt a jelenlévőkhöz, elmondva, hogy cége többek között azért szereti a Segélyszervezettel történő együttműködést, mert sohasem partikon találkoznak a segélyszervezet munkatársaival, hanem mindig komoly, ötletteli, sokrétű munkájuk közepette.

A Segélyszervezet "Az önzetlen szolgálatáért" hagyományteremtő emlékdíjat idén alapította, amelyet e napon és első ízben Lévai Anikónak adták át. Laudációjában Lehel László három gondolatot emelt ki Lévai Anikó önkéntes munkájával kapcsolatban: a felelős helytállást, a kitartást és a hűséget, valamint a közvetlen, "mindenki nyelvén beszélő" személyiséget. "Eljött a pillanat, hogy ezt valamilyen formában megköszönjük, és egyúttal legyen ez egy bátorítás is a következő tíz esztendőre" – mondta Lehel László, átadva Lévai Anikónak a két egybefonódó kezet ábrázoló díjat. (Lévai Anikó köszönő beszéde cikkünk végén olvasható.)

Az ünnepélyes megnyitó végén dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke mondott pohárköszöntőt. Mint mondta, Istennek tetsző dolog, hogy amit kaptunk, tudjuk továbbadni, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tevékenysége pedig ezt a gondolatot hordozza magában. Amikor önkéntességről és segítő munkáról van szó, akkor azt nem sémák és szabványok uralják, hanem azok az egyéniségek, akiknek külön-külön meg van a maga szerepe a segítségnyújtásban.

Az Országos Adventi Pénzadománygyűjtéssel kapcsolatos tudnivalók a  www.segelyszervezet.hu, illetve www.szeretet.ehseg.hu honlapokon olvashatóak, adománygyűjtő csekkek pedig a MOL kétszáz legnagyobb benzinkútján találhatóak.

  * * *

Lévai Anikó köszönő beszéde


Tisztelt Igazgató Úr! Jószolgálati Nagykövet Úr, kedves Koko! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Egy díj átadásakor az emberek úgy tartják, hogy a díjazott áll az események középpontjában, az ő kedvéért ölt ünneplőruhát a fényes publikum, és őrá szegeződik minden tekintet. Úgy tűnik, irigylésre méltó helyzetben van. Talán ez igaz is, hiszen melyikünk nem szereti, amikor elismerik a munkáját, amikor kiderül, hogy sikerült másokon segítenie, és az, hogy talán másoknak némi örömöt is szerezhetett élete során. Ám a díjazottnak mindig nehéz szólásra emelkednie, hiszen, ha fölsorolja az érdemeit, könnyen túlzásokba eshet és olyan – csupán általa vélt – tulajdonságait is fölsorolhatja, amelyek a kitűntetést odaítélők tisztelt körének meg sem fordultak a fejében. Ha pedig szerény, akkor bizony könnyen álságosnak tűnhet a magatartása.

Akárcsak az angol képviselőház ülésén az a fiatalember, akit néhány elismerő szóval illettek. Felállt, megköszönte, s azt mondta magáról, hogy ő egy szerény ember. Mire a jelenlévő Churchill így felelt: "Teljes joggal, fiam".

Ezért úgy tartom helyesnek, ha egy harmadik utat választok, és nem a saját érdemeimnek könyvelem el a díjat, hiszen a kitüntetés tulajdonképpen nem is nekem szól, hanem egy nagyobb közösségnek, s jómagam csupán az ő nevükben veszem át az elismerést. Valóban, úgy gondolom, ez a rangos díj igazából minden jóakaratú, a bajba jutottakon segíteni kész magyar embernek szól, az ő erőfeszítéseiket, áldozataikat ismeri el, ezért ha megengedik, a kétség kívül hízelgő laudatióra egy rövid idézettel felelnék: "Ha néha nagynak látszunk, az nem azért van, mert nagyok vagyunk, hanem mert óriások vállán állunk."

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Másodszor azért vagyok nehéz helyzetben, mert a felemelő ünnepség dacára ennek a díjnak bizony tetemes súlya van. Hogyan is írta József Attila? "Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe." De vajon mi is lehet az, amit magunkra öltünk, és hatalmas tömegét egész testünkkel tartanunk kell? Nos, nem más, mint egy páncél. Lám csak, eszerint a hűség nem egyszerűen áldozat. Sőt, a hűség nem egyszerűen szeretet mindazok iránt, akik mellett kitartunk, akiknek elfogadjuk a tekintélyét, akiket nem cserélnénk, mert nem cserélhetünk fel. A hűség mindenekelőtt védelem. A haza iránti hűség a nemzetet védi. A családunk iránti hűség a gyermekeinket. Az elképzeléseinkhez, a szavunkhoz való hűség a személyiségünket védi. A barátainkhoz való hűség a belső békénket. A hűség tehát vértezet, amely az életünket ugyan nem védi meg, de az életünk értelmét, célját igen.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Harmadszorra pedig azért vagyok nehéz helyzetben, mert egy díj mindig meghívás egy újabb munkára, feladatra, hivatásra.

A Történelem Ura minden nemzedéknek egyetlen leckét ad fel: keressen egy igazságot és álljon szolgálatába. Az igazságunk jelöli ki számunkra, hogyan, hol és miképp szolgálhatjuk. Ennek a kitüntetésnek súlya van, amit viselnie kell a díjazottnak, és vállalnia mindazt, ami a páncélon és ami a zászlón szerepel. Vállalnia kell az ügyet, amit eddig szolgált, és vállalnia kell azokat a társakat, akikkel együtt szolgált.

Én ezt az igazságot és ezeket a társakat, tisztelt egybegyűltek, továbbra is vállalom. Sem az ügy szolgálatától, sem a társaimtól nem állok el: nélkülük a munkám csupán meddő jószándék maradt volna. Nem engedjük el egymást, nem engedjük el az ügyet, melyet szolgálunk, és azt hiszem, most már az sem enged el minket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy végezetül azt a fajta életszeretetet és bölcsességet kívánjam mindannyiuknak, amelyet egy napokban megismert történetből érezhettem meg magam is. Egy aranymisés pap a következő módon köszönte meg a felé intézett kedves szavakat: "Kedves Barátaim, nekem az életben minden sikerült. Jól vagy rosszul, de sikerült". Azt kívánom tehát valamennyiünknek, hogy úgy érezzük, mindaz, amit kitűztünk magunk elé, sikerüljön.

Köszönöm, hogy meghallgattak!


orbanviktor.hu


Az eseményről készült képriport megtekinthető a Fotógaléria rovatban.

« vissza

Zeneakadémiai hangversennyel zárult a Reconnections nevű izraeli-magyar zenei együttműködés idei egyhetes workshopja, amelyet a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem immár negyedik alkalommal rendezett meg.
Emléktáblát avattak Zumbok Ferenc, a Zala Megyei Bíróság egykori tanácselnöke, a Fővárosi Cégbíróság vezetője, majd a Sándor-palota, a Várkert Bazár és a fertődi kastély újjáépítéséért felelős kormánybiztos tiszteletére Zalaegerszegen.
A Magyarországtól legtávolabb élő magyar népcsoport, a csángók idén huszadik alkalommal mutatták be a Csángó bálon saját táncaikat, énekeiket, történeteiket, az est csángó műsorvezetője pedig elmondta: számukra nagy erőt ad a küzdelmes hétköznapjaikban az a figyelem és törődés, amelyet az óhazából kapnak.


  • Orbán Viktor, 52 éves
  • Jogász, tanulmányait az ELTE-n végezte. Oxfordban politikai filozófiát hallgatott.
  • Nős, felesége Lévai Anikó
  • Öt gyermekük van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza, Flóra
  • A Fidesz elnöke, a Kereszténydemokrata Internacionálé alelnöke

Tovább

© Minden jog fenntartva, 2010