Hálaadás

2010. október 28.

A szendrői református templomban ökumenikus hálaadó istentisztelettel ünnepelték meg azt, hogy befejező szakaszához érkezett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árvízi segélyprogramja.


Házigazdaként, Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke vezette az istentiszteletet. Köszöntötte a jelenlévőket, s imádságában megemlékezett az árvíz károsultjairól, hálát adott a segítő kezekért és Isten áldását kérte a jövőre.

Bölcskei Gusztáv püspök a 90. zsoltár 17. verse alapján hirdette az Igét. Az árvíz utáni újjáépítésre vonatkoztatva kiemelte: az a zsoltáros fohászkodott Istenhez úgy, hogy „Kezeink munkáját tedd maradandóvá!”, aki tudta azt is, hogy „Te voltál hajlékunk öröktől fogva mindörökké”. Prédikációjában figyelmeztetett: a baj akkor kezdődik, amikor az ember szereptévesztésbe kerül, s ő is „teremteni” akar, megváltoztatva a természet rendjét. Maradandóvá tenni, megerősíteni valamit pedig (például az adományozóknak köszönhetően újjáépülő régiót is) ott lehet, ahol összekulcsolódnak a kezek. Igehirdetésében utalt az országban történő autópálya építésekkel kapcsolatban, a borsodi térséget „erőtlen régiónak” nevező fórumon felszólaló idős ember szkeptikus mondására is: „akkor lesz itt autópálya, ha ezen a végén kezdik építeni”. Bölcskei püspök a gondolatot az árvízi újjáépítésre vonatkoztatva biztatóan szólt, hiszen az ország egy emberként összefogva sietett az árvízkárosultak segítségére, s ennek az építkezésnek már kézzelfogható eredményei vannak.

Fabiny Tamás püspök képmeditációs igehirdetésében a Jelenések könyve 8. fejezete alapján mondta el hálaadó gondolatait. A néhány évvel ezelőtti cunami, a nyári árvizek és a legutóbbi vörösiszap-katasztrófa képeit kivetítve kifejtette: fontos, hogy becsüljük meg az időt, s amikor szükség van, akkor fogjunk össze. Köszönetet mondott az Ökumenikus Segélyszervezet munkájáért, azért, hogy amikor baj van, akkor „van, aki ácsolja a bárkát”.

Ezt követően Lehel László elnök-igazgató röviden ismertette az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját. Elmondta, hogy 2010 májusában korábban sosem látott mértékű árvizek pusztítottak Magyarországon, elsősorban Borsod megyében. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számos magánszemély, cég, gyülekezet, minisztérium, önkormányzat, iskola, művész támogatásával összességében több mint fél milliárd forint értékben segíti az árvízkárosultakat. A Segélyszervezet május közepe óta folyamatosan segíti a kitelepített és visszaköltözött lakosokat az ország több, mint harmincnégy településén, melynek keretében a gyorssegélyezés szakaszban mintegy tízezer kedvezményezettnek tudott azonnali támogatást nyújtani közel huszonötmillió forint értékben.
A helyreállítási szakaszban több mint fél milliárd forint értékben az Ökumenikus Segélyszervezet ezerkétszáz árvízkárosult család házának felújítását, ingóságaik pótlását hajtotta végre, többek között Sátoraljaújhelyen, Szendrőn, Ócsanáloson, Felsőzsolcán, Abaújszántón, Edelényben, Tolcsván, Erdőhorvátiban és Hernádkak-Belegrádon valamint további nyolc településen pedig viharkárt szenvedett családokat támogatta.

A Segélyszervezet munkája során készpénzt nem oszt, hanem a munkatársak házról házra történő kárfelmérései alapján állapította meg, hogy építőanyag támogatásban részesíti a károsultakat, műszaki szakembereket biztosít vagy a teljes kivitelezési munkát átvállalja. A szervezet felmérései szerint a legtöbb családnak a háztartási eszközei, bútorai mentek tönkre az árvíz során. Erre az állami támogatás nem terjed ki, ezért a Segélyszervezet egy utalványrendszeren alapuló ingóságpótló programot dolgozott ki és hajtott végre.

A Segélyszervezet teljes körű dokumentációt készít munkájáról. Minden egyes felújításról kárfelmérési illetve kivitelezési jegyzőkönyv készül, és folyamatos műszaki ellenőrzés mellett végzik az ingatlanok rekonstrukcióját. A szakemberek minden egyes támogatottal illetve a települések önkormányzataival is támogatási szerződést kötnek.

Lehel László végül elmondta: „A valódi köszönet nem minket, hanem az adományozókat illeti. Hogy hasznosan, eredményesen és hatékonyan dolgozhassunk, széles összefogásra, komoly partneri együttműködésre van szükség. Az idei árvízzel kapcsolatban szükséges megemlíteni a Duna Televízió gyűjtését, a Nemzeti Összefogás Alapítványtól és a Nemzeti Segélyvonalból származó százmilliókat, valamint a magánszemélyek és partneri cégek támogatását, amelyek nélkül nagyságrendekkel kisebb segítséget tudtunk volna nyújtani.”

Lévai Anikó, a Segélyszervezet jószolgálati nagykövete áttörésnek nevezve az ország összefogásának mértékét, az adományozás nagyságrendjét. Beszédében Margaret Mead híres antropológusnőt idézte: „Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot! Tulajdonképpen ez az egyetlen mód rá.”

A május-júniusi özönvízszerű esőzések következtében az árvízkárosultak megsegítésére a világ minden tájáról érkeztek felajánlások a Duna Televízió nézőitől. A „Határtalan segítség az árvízkárosultaknak” címmel meghirdetett gyűjtés lezárása előtt az Ökumenikus Segélyszervezet már megkezdte a házak felújítását, valamint az utalványrendszeren alapuló ingóságok pótlását Szendrő, Ócsanálos, Tolcsva és Erdőhorváti településeken. Az újabb támogatásoknak köszönhetően azonban további települések – Felsőzsolca, Rakaca – károsultjai, valamint közösségi épületek is kerültek a kedvezményezettek körébe, így a Duna Televízió által összegyűjtött 350 millió forint teljes összege felhasználásra kerül.

A. Szabó Magda, a Duna Televízió ügyvezető alelnöke Illyés Gyula 1948-ban, a bodroghalászi árvíz idején írt versét idézte. Mint mondotta helyénvaló, hogy nem csak a bajban, hanem az újjáépítés befejezéséhez közeledve, a templomban adunk hálát Istennek, s köszönjük meg a világ magyarságának az adományokat, amelyek jelentős mértékben járultak hozzá a segítségnyújtáshoz.

A Duna Televízió az istentiszteletről felvételt készített, amely várhatóan advent első vasárnapján kerül adásba.


(Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet)

 

* * *


Lévai Anikó istentiszteleten elhangzott köszöntő szavai:


Excellenciás Püspök Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne legyetek kicsinyhitűek! – intette Jézus is a tanítványait, és rajtuk keresztül minket mindannyiunkat. Nem szabad kicsinyhitűeknek lennünk. Ez a mai ünnepség, amikor azért gyűltünk össze, hogy együtt adjunk hálát azért, hogy ez a környék talpra tudott állni egy rendkívül súlyos természeti katasztrófa után, s hogy megindult és számos ponton be is fejeződött az újjáépülés, - mintha ugyanerre intene bennünket. Ne legyünk kicsinyhitűek! A legnehezebb baj után is talpra lehet állni, mindig van lehetőség újrakezdeni – ha néha nem is könnyű -, a közösség ereje - ahogy mondani szokás -, csodákra képes.

Margaret Mead, egy nagyon okos amerikai antropológus nő mondta: „Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot. Tulajdonképpen ez az egyetlen mód rá.” Ha jól belegondolunk, példa erre a 12 apostol, ez a maroknyi halászember,
aki hitt egy nagy hatású tanítómester szeretetről szóló tanításában, és elterjesztette azt az egész világon...

Az elmúlt években divat volt arra hivatkozni itt Magyarországon, hogy még „nincs európai értelemben vett adományozási kultúra”, hogy az emberek nem szoktak hozzá, hogy önzetlenül jót cselekedjenek,
hogy megnyissák a pénztárcájukat ha bajban lévőknek van erre szükségük, hogy energiáikat, idejüket egy nermes ügy szolgálatába állítsák. Úgy érzem, és ebben talán a segélyszervezet munkatársai is megerősítenek engem, hogy ezen a téren pontosan a tavaszi hatalamas esőkárok, illetve az elmúlt hetek tragédiája, a vörösiszap-katasztrófa mintha meghozta volna az áttörést.

Azt szokták mondani, hogy a nagyon nagy bajban ismerszik meg az emberek igazi természete. Hát ha valamikor, most nagyon nagy bajokban volt részünk. És mi történt? Még soha nem mozdultak meg ennyien, soha nem volt ilyen eredményes gyűjtőakció, soha ennyi segítség nem érkezett, mint most. Az emberek lelkében felülkerekedett a szolidaritás a közönyön, az irgalom az önsajnálaton,a  közösségi érzés az egyéni sikerek hajszolásán.

Erősebbnek bizonyult a tenniakarás a kicsinyhitűségnél. Erősebbnek bizonyult, mert erősebb a  természete. Igen, én szeretném azt hinni, sőt, hiszem azt, hogy ez így van jól. Hogy ez a dolgok rendje: ideje van a segítségnyújtásnak, és ideje van az ünneplésnek is.

Köszönjük meg most együtt, hogy eljutottunk idáig!


Az ökumenikus hálaadó istentiszteleten készült fotók megtekinthetők a Fotógaléria rovatban.

« vissza

Zeneakadémiai hangversennyel zárult a Reconnections nevű izraeli-magyar zenei együttműködés idei egyhetes workshopja, amelyet a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem immár negyedik alkalommal rendezett meg.
Emléktáblát avattak Zumbok Ferenc, a Zala Megyei Bíróság egykori tanácselnöke, a Fővárosi Cégbíróság vezetője, majd a Sándor-palota, a Várkert Bazár és a fertődi kastély újjáépítéséért felelős kormánybiztos tiszteletére Zalaegerszegen.
A Magyarországtól legtávolabb élő magyar népcsoport, a csángók idén huszadik alkalommal mutatták be a Csángó bálon saját táncaikat, énekeiket, történeteiket, az est csángó műsorvezetője pedig elmondta: számukra nagy erőt ad a küzdelmes hétköznapjaikban az a figyelem és törődés, amelyet az óhazából kapnak.


  • Orbán Viktor, 52 éves
  • Jogász, tanulmányait az ELTE-n végezte. Oxfordban politikai filozófiát hallgatott.
  • Nős, felesége Lévai Anikó
  • Öt gyermekük van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza, Flóra
  • A Fidesz elnöke, a Kereszténydemokrata Internacionálé alelnöke

Tovább

© Minden jog fenntartva, 2010