Szent Mihálykor az a pásztor, aki elszámol

2007. szeptember 30.

Nem lehet ezt az országot sohasem úgy tönkretenni, hogy ha a polgári, nemzeti erők összefognak, akkor közös erővel ne tudnák azt újra felemelni - jelentette ki Orbán Viktor a Lakiteleki Találkozó 20. évfordulóján.


„Lakitelek történelmi helyszín,és mondjuk ki büszkén: az egész közép-európai történelem szempontjából sorsdöntő események zajlottak itt” – kezdte beszédét Orbán Viktor a lakiteleki rendezvény záróelőadásán. Mint mondta, Lakitelek volt a meghatározó indító pontja annak a folyamatnak, amely elvezette Magyarországot az 1990-es, első szabad választásokig, majd tovább a NATO és az Európai Unióba történő csatlakozásig. „Vagyis elvezetett minket oda, hogy Magyarország hosszú idő után újra a nyugati világ része lett” – mutatott rá a Fidesz elnöke.

„A magyarság történelmének egyik súlyos válságába sodródott. Népmozgalmi erejében megroppant, önhitében és tartásában megrendült, kohéziójának kapcsai tragikusan meglazultak, önismerete megdöbbentően hiányos. Összeomlással fenyegető gazdasági válságnak néz elébe. A magyar etnikumot példátlan széttagoltság sújtja, nemzetünknek nincs közösen vállalható jövőképe” – olvasott fel egy idézetet Orbán Viktor a hajdani Lakiteleki Nyilatkozból, hozzáfűzve: ezek a gondolatok ma is szóról szóra aktuálisak, és sokakban felveti azt a kérdést, hogy nem volt-e hiábavaló a rendszerváltás és a rákövetkező 17 esztendő.

Orbán Viktor ezzel szemben úgy véli, hogy nem szabad a keserűségnek és csalódottságnak komolyan helyet adni a gondolatainkban, mert „ha nem a demokratikus megoldást kerestük volna a rendszerváltáskor, akkor ma Magyarország a mainál is is kilátástalanabb helyzetben lenne. Egyszerűen azért, mert akkor nem tudnánk többé ragaszkodni a demokráciához, akkor ma már senki sem tudná megmondani ebben az országban, hogy ki az, aki demokrata és ki az, aki nem, ki az, aki tisztességes és ki az, aki nem, kire számíthatnak az emberek és kire nem” – mutatott rá.

Mint mondta, a rendszerváltók sok tekintetben naívak voltak, de nem amiatt, hogy józan megoldásokat kerestek, hanem azzal, hogy azt hitték: a negyven év alatt felépített diktatúrát néhány év alatt le lehet bontani. „Nem vettük észre, hogy nem egy nagy fába vágtuk a fejszénket, hanem egy hatalmas erdőbe” – mondta Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke kijelentette: ma is velünk van az alapvető kérdés, hogy Magyarország a Kelethez vagy a Nyugathoz tartozik-e. „Sötét korszakban élünk ma Magyarországon, hiszen napról napra újabb és újabb bizonyítékok kerülnek felszínre. A maffiapolitika korában él ma Magyarország. Ez a tény azt mutatja, hogy még nem sikerült véglegesen visszakapaszkodnunk a nyugati demokráciák világába, a múlt erői újra és újra igyekeznek visszahúzni bennünket” – jelentette ki Orbán Viktor. Hozzáfűzte: mi nem a nyugatiak, hanem magunk miatt akarunk a Nyugathoz tartozni, mert függetlenek és erősek akarunk lenni. Magyarországnak nincs semmi keresnivalója Keleten, mert ott semmilyen babér nem teremne országunknak, csak alárendeltség és kiszolgáltatottság.

Mint mondta, Európában új európai politika születését láthatjuk, és most zárul le a „Nincsen jó és rossz, csak attól függ”-korszak. Európa arra készül, hogy más szellemi alapokra építkezzen, s mondja ki országról országra, hogy van jó és rossz, van igaz és hamis, van helyes és van helytelen. Egész európa rájött arra, hogy a szélsőséges liberálizmussal nem lehet célba érni,és a pénz nem mér mindent jól, s így az egészséget, a kultúrát és az oktatást nem lehet piaci elvre helyezni.

Orbán Viktor elmondta, hogy a Keresztényszociális Unió hétvégi, müncheni kongresszusán – amelyre ő is meghívott vendég volt - Angela Merkel kancellár asszony úgy fejezte be a beszédét, hogy „büszke vagyok arra, hogy németnek születtem, büszke vagyok arra, hogy Németországban élhetek, és szeretem a hazámat.” A Fidesz elnöke leszögezte: ahhoz, hogy egy ilyen gondolatot ki lehessen mondani, Németországban a jobboldal győzelmére volt szükség, s ez az új hangulat, ez az új hang Európában.

Rámutatott arra is, hogy Oroszország újabb megerősödése és soha nem látott gazdasági ereje miatt is változás történik Európában, és az Unióban ma már másképp tekintenek a szovjet időkből itt maradt elvtársakra, azok hálózataira, és az Oroszországhoz hasonló politikai jelenségekre. Ez egy valóságos kihívást és fenyegetést jelent Európa számára, amely Közép-Európából kiindulva elérheti az Uniót és a szövetségek katonai erejét is. „Európában, bizony, elszaporodtak Putyin pincsijei, és ezt már mindenki kezdi veszedelmesnek látni” – mutatott rá Orbán Viktor.

Mint mondta, Közép-Európában új küzdelem kezdődik, és új harctereken folyó küzdelem indul meg a diktatúra maradványainak lebontásában. Az elmúlt másfél-két esztendő során lelepleződött egy politikai folyamat, amely nem csak politikai hazugságokról, vagy az aktuális kormány lelepleződéséről szól, hanem sokkal többről. Néhány évvel ezelőtt arról igyekeztek meggyőzni Magyarországot, hogy egy fontos generációváltás kezdődött meg a baloldalon, egy fiatalabb, korszerűbb, nyitottabb és európaibb a réginél. „Mostanra kiderült, hogy az új baloldal valójában nem más, mint egy újfajta milliárdos klikk, amely bevezette Magyarországon a maffiapolitikát, amely pillanatnyilag teljesen eluralta a közéletet. Ez az új baloldal lényege és semi több” – jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzáfűzte, hogy az új baloldal három tekintetben mutatta meg az igazi arcát: lerombolta a rendszerváltás erkölcsi fundamentumait, tönkretette a gazdaságot, és elindította a hatalommal való visszaélés politikáját. Egyfajta Zuschlag-modellt építenek ki, amelynek az a lényege, hogy központilag szervezik meg a Magyarország és a magyar polgárok erőforrásainak ellopását. Azokat a pénzforrásokat is maffiamódszerekkel tüntetik el, amit a magyar emberek életszínvonalának emelése, Magyarország történelmi léptékű felzárkózása érdekében küldenek az Unióból.

„Ezért jutottunk oda, hogy 20 évvel a Lakiteleki Találkozó után az ott elhangzott mondatok tekintélyes része igaz. Magyarország ma szociális válságban tengődik. Lehet, hogy a cél nem az, hogy Magyarországon szociális válságot idézzenek elő, de pontosan tudják, hogy annak a maffiapolitikának a következménye, amit folytatnak, szociális válsághoz vezet. És ez a tény hidegen hagyja őket” – mutatott rá a Fidesz elnöke.

Mint mondta, a szociális válság nem rövid lejáratú válság, hanem olyan történelmi korszak, amellyel hosszú évtizedekig kell számolnia egy nemzetnek, ha egyszer belesüllyedt. Társadalmi csoportok végzetesen lecsúsznak, összeforraszthatatlanul kettészakad a társadalom, a törvény elgyengül, a feketegazdaság elhatalmasodik, elfogy a közbiztonság és megszűnik a közellátás. Mindezek következtében pedig a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy tömeges elvándorlás indulhat meg Magyarországról, a legjobb erőink hagynak itt bennünket, és azok, akiknek a munkája tartaná felszínen ezt az országot. Orbán Viktor rámutatott: a szociális válság azt jelenti, hogy Magyarország újra a Kelet felé halad. Az olyan országok felé, mint Oroszország, ahol a legtöbb Rolles Royce-ot adják el, de ahol a szegénytenger a legszélesebb.

A Fidesz elnöke kijelentette: ezért aktuális ma Lakitelek. Ha van valahol magyar koncepciójú Nyugat, ha vannak olyanok, akik értik azt a mondatot, hogy „csak akkor lehetsz jó magyar, ha európai vagy”, akkor az a lakiteleki sátorban összejöttek közössége, a nyugatos gondolkodású, nemzeti elkötelezettségű erő. Azok, akikből kialakult az a politikai nemzedék, amely Magyarországon véghezvitte a rendszerváltoztatást, akik az ország nyugatos kultúrájú és nyugatos vonzódású gondolkodói. Azok, akik kimondták: Magyarország ahhoz a Nyugathoz tartozik, ahol a keresztény kultúrára, és a „szabadság-egyenlőség-testvériség” eszméjére épül a demokrácia, nem pedig arra a keleti típusú áldomokráciára, ahol a hatalom önkénye működik, s ha érdekei úgy kíváják, akár erőszakkal is.

„Szeretném Önöket, itt, Lakitelken meggyőzni arról, hogy méltóan a húsz évvel ezelőtti történések szelleméhez, nyugati megoldást válasszanak Magyarország számára. Ne engedjék, hogy a magyar nemzeti oldalt belelökjék, vagy belecsalják egy olyan helyzetbe, amellyel kiírjuk magunkat a számunkra éppen kedvezően most megújult európai fősodrásból. Ezért én egy olyan megoldást javaslok a helyzet megoldására, ami nyugati. Ez a népszavazás. Ahogy mi nevezzük: a szociális népszavazás” – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor leszögezte: azt nem tudja megmondani, hogy pontosan hogyan fog bekövetkezni a válság megoldása. De hogy be fog következni, azt tudja. Azt is, hogy miért. Azt is, hogy nagyjából mikorra tehető, amikor be fog következni. „Akkor, amikor egy katarktikus, megtisztító erejű élményen mennek át Magyarország polgárai, s ami egy új kezdetet tesz lehetővé. És ez nincs már messze. Ez a pillanat akkor következik majd be, amikor sokmillió magyar egyszerre rájön, hogy nincs egyedül. Ez lesz a népszavazás elsöprő győzelmének a pillanata, amikor mindenki rájön, hogy mi a népakarat” – mondta a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy a mostani ünneplés éppen Szent Mihály napjára esik. Szent Mihály napjakor alakult meg a Medgyessy-kormány utáni első kormány. „A jelekből tudni kell olvasni. Mifelénk Szent Mihály napjára van egy mondás, és aki ezen a napon alakít kormányt, nem hiszem, hogy ki tudja vonni magát a hatása alól. Ez a mondás úgy hangzik: Szent György napján, kihajtáskor mindenki lehet pásztor, de Szent Mihály napján, behajtáskor csak az pásztor, aki elszámol. Meglehet, hogy az elszámolás a mi ízlésünk szerint kicsit halasztódik, de abban mindannyian hihetünk, hogy el fog következni. Magyarországon a dolgok nem mehetnek így tovább” – szögezte le.

Orbán Viktor több eseményre is emlékeztette a jelenlévőket. Többek között arra, hogy alig három évvel az 1987-es Lakiteleki Találkozó után elmentek az oroszok Magyarországról, nem volt többé kommunista diktatúra, és szabad parlamenti választások voltak. 1994-ben, amikor a rendszerváltó erők egyike átállt az előző rend híveinek és utódainak táborába úgy tűnt, hogy az egész polgári oldal jövőjének befellegzett 20-30 évre. De már 1996-ban létrejött a Polgári Szövetség, és 1998-ban megnyerte a választásokat. „Higgyenek abban, hogy 2008 tavaszán ismét be fog következni egy változás, amely alapvetően változtatja meg a hangulatunkat, és egy új kezdetet indít el Magyarországon” – mondta Orbán Viktor.

Hozzáfűzte: a polgári oldalnak nem azt a kérdést kell feltenni, hogy tudnának-e valamit kezdeni a helyzettel, hanem a helyes kérdés úgy hangzik, hogy újra meg tudnák-e tenni? Hiszen a polgári oldal a Bokros-csomag után egyszer már kivezette az országot a fenyegető szociális válságból, miután visszaadta az alanyi jogon járó családi pótlékot és a GYED-et, és eltörölte a tandíjat.

„A helyes kérdés tehát az, hogy megtudnánk-e ezt újra tenni? És erre a válasz az, hogy meg tudjuk tenni abban az esetben, ha Önök éppúgy hisznek abban a gondolatban, amiben én. Hogy nem lehet ezt az országot sohasem úgy tönkretenni, hogy ha a polgári, nemzeti erők összefognak, akkor közös erővel ne tudnák azt újra felemelni” – jelentette ki Orbán Viktor.


orbanviktor.hu


A beszéd leirata elolvasható a Beszédek rovatban. A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a Fotógaléria rovatban.

« vissza

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt az Országházban fogadta Andrzej Duda lengyel köztársasági elnököt - közölte a miniszterelnok.hu-val Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.
A magyar diplomácia elérte céljait - így értékelte az Európai Unió és Törökország között létrejött megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök péntek délutáni brüsszeli sajtóértekezletén.
Magyarország nem szereti, ezért nem támogatja a kettős mércét senkivel, így Lengyelországgal szemben sem - jelentette ki külföldi újságírók kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, az Európai Unió állam- illetve kormányfők brüsszeli csúcstalálkozójának második napján.


  • Orbán Viktor, 52 éves
  • Jogász, tanulmányait az ELTE-n végezte. Oxfordban politikai filozófiát hallgatott.
  • Nős, felesége Lévai Anikó
  • Öt gyermekük van: Ráhel, Gáspár, Sára, Róza, Flóra
  • A Fidesz elnöke, a Kereszténydemokrata Internacionálé alelnöke

Tovább

© Minden jog fenntartva, 2010